Lucia Anna Trubačová fotka

Lucia Anna Trubačová má rada jazyk a nielenže ho rada skúma, ale baví ju aj všelijako ho používať. Najlepšie, ak je to dačo kreatívne. Píše poéziu, prózu, sem-tam vytvorí a uverejní články na rôzne témy alebo recenzie. Do slovenčiny zatiaľ preložila z angličtiny dve knihy.  

Vo svojej lingvistickej praxi sa venuje vzťahu jazyka a zdvorilosti a v súčasnosti sa zameriava aj na didaktickú stránku vyučovania slovenského jazyka pre cudzincov, aktívne vyučovanie a tvorbu a zapájanie didaktických hier do procesu výučby.   

Momentálne vyučuje slovenčinu a podľa potreby aj rôzne jazykovedné disciplíny na lektoráte slovenského jazyka a kultúry na Univerzite v Bukurešti. Tu organizuje aj podujatia zamerané hlavne na propagáciu slovenskej kultúry v zahraničí. 

S láskou k Prírode a životným mystériám sa zaoberá večnou filozofiou a štúdiom psýché. Zaujíma ju v prvom rade kresťanská mystika, ale aj iné mystické, liečiteľské a šamanské tradície a techniky. Aktívne sa venuje joge a meditácii.