Lucia Anna Trubačová fotka

Lucia Anna Trubačová má rada jazyk a nielenže ho rada skúma, ale baví ju aj všelijako ho používať. Najlepšie, ak je to niečo kreatívne. Píše poéziu, prózu, sem-tam vytvorí a uverejní články na rôzne témy alebo recenzie. Do slovenčiny zatiaľ preložila z angličtiny dve knihy. 

Vo svojej lingvistickej praxi sa venuje vzťahu jazyka a zdvorilosti a v súčasnosti sa väčšmi zameriava na didaktickú stránku vyučovania slovenského jazyka pre cudzincov, aktívne vyučovanie a na tvorbu a zapájanie didaktických hier do procesu výučby.   

Momentálne vyučuje slovenčinu a podľa potreby aj rôzne jazykovedné disciplíny na lektoráte slovenského jazyka a kultúry na Univerzite v Bukurešti. Tu organizuje aj podujatia zamerané hlavne na propagáciu slovenskej kultúry v zahraničí.

S láskou k životným mystériám sa venuje aj štúdiu holotropnej dychovej praxe, zaujíma sa o psychológiu, večnú filozofiu, šamanské tradície a aktívne sa venuje joge a meditácii.