priestor pre liečivú silu príbehov

Kategória: YOGA – YouGo!

MEČ ROZHODNOSTI

Stretnutie so Sebou so zámerom zrušiť škodlivé, negatívne a vyčerpávajúce vplyvy.

Technika „zrušiť, zrušiť, zrušiť“ vychádza z tradície juhoamerických liečiteľov a prevzala som ju od jogovej učiteľky Sadie Nardiny.

Je to technika prakticky použiteľná v každej situácii, predovšetkým, keď cítime napätie, stres, negatívny či škodlivý vplyv. Robíme ju láskavo, so zámerom zrušiť to, čo je v situácii – v poli okolo nás – toxické a ubližujúce. S vedomím, že nechceme ublížiť sebe ani tým okolo nás.

Táto technika súvisí aj s praxou duchovnej rozhodnosti, ktorú v rámci jogy pestujeme. Duchovná rozhodnosť je ako meč, ktorý nám umožňuje preťať všetko klamlivé, pomáha nám nespadnúť do pascí a keď sa v nich ocitneme, učíme sa, ako sa z nich dostať von a neuviaznuť. Pomáha nám prepojiť sa so svojím vnútorným kompasom, načúvať svojim autentickým áno a nie, vyjadrovať svoje potreby, pocity a očakávania jasne a zároveň brať ohľad na druhých a zaujímať sa aj o ich potreby, pocity a očakávania. Príde vhod aj v každodenných situáciách, keď sa potrebujeme rozhodnúť doprava alebo doľava, červená alebo rúžová a aj v komplikovanejších momentoch, keď sa pýtame „je to dobré alebo zlé?“, „je to zdravé alebo škodlivé?“, „čo sa v tejto situácii deje a aké v nej mám miesto?“ a podobne.

A ako pri každej praxi (keďže meč je ostrý) – používať pozorne, rozvážne, ohľaduplne a bezpečne. S láskou a starostlivosťou.

Lucia Anna

* pozvánka na kurz INNER FLOW IMMERSION už v MÁJI https://www.mocpribehu.sk/2022/02/14/…

*Joga odo mňa pre vás: * https://www.mocpribehu.sk/category/jo… *https://www.facebook.com/LoveTaraYoga

*viac o duchovnej rozhodnosti si môžete prečítať tu: https://lonerwolf.com/spiritual-disce…

Song of Shakti Joga Yoga Life Love Dance Move Peace Shanti

Song of Shakti

I am ancient

   I am deep

I am the current 

 Underneath.

I am like the Seed –

  wise naturally –

buried in the Earth

  where I had found 

my Sacred ground.

And then….

   I’ve become a Tree

filled with

  elemental Poetry.

I don’t need your gifts.

 I don’t need your offerings

nor praise of any kind.

  I AM.

And what I need 

  is to BE

and BE free.

I want to be tasted

  I want to be absorbed

I want to be felt

  by your skin.

I want to be heard 

  in the breeze.

And I want to hear You

   as you sing.

From the CORE

   of the Earth 

I rise

From the CORE

  of everything

which is alive.

And I am 

  the scent of flower.

I fly freely

   with the Wind.

I am in that bush

  you’ve just passed by.

I hide in those moments

   you miss so much.

Are you hungry?

  Do you feel thirsty?

Well…

I fill the AIR

  with stories

you can reach.

You can feel me

  when the Wind blows

and gently touches 

   your cheeks.

You hear me

  when I am dancing

in the crowns

   of magnificent Trees.

You may see me

  in the eyes of Innocents ~

I fill them with

   light

of Love itself.

Do you wanna dance

   with the power 

of Her

         essence?

Do you want 

  to tune in to 

 a whisper

of the Forgotten?

And to feel your

   Truth?

To rise from your

   CORE?

To invite in 

  each and every 

e~motion?

Listen.

  Open your eyes and ears.

Let your bare skin to feel

    and breathe.

By hearing that

    Feeling

You can see.

Like the mighty 

   waves

calmed – finally –

  in their restless

Peace.

~LA Trubačová~

Music: Enigma ~ Endless Quest and Tantric Mantra Hreem – ©Meditative Mind  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

INNER FLOW IMMERSION – MÁJ 2022

INNER FLOW IMMERSION

je sebapoznávacia cesta do vlastného vnútra, v ktorej spájame jogovú a mindfulness prax, techniky automasáže, pranayamu (dychové techniky), denníkovú prax a meditačné rituály. Jej súčasťou je aj integračná prax a podpora v procese.

S cieľom postarať sa o svoju bytosť ako celok a prepojiť sa so svojou vnútornou liečivou SILOU.

Prečo si vybrať INNER FLOW IMMERSION?

IFI je organický, svojrázny, ucelený a zároveň dynamický systém vnútornej práce a sebastarostlivosti.

Je zameraný holisticky a komplexne – venujeme sa v ňom rozvíjaniu všetkých  stránok našej bytosti. Staráme sa o svoje telo, myseľ, srdce aj dušu.

Je postavený na starostlivo vybraných princípoch holotropnej dychovej praxe a hlavnú úlohu v tomto prístupe hrá naša vrodená vnútorná liečivá sila. Prepojiť sa s ňou a nechať sa ňou viesť je aj hlavným zámerom IFI.

Pri práci s telom vychádzame z princípov PRANA VINYASA jogy. Cez ne sa učíme, ako preciťovať svoje vnútorné prúdenie, vnímať energiu a jej pohyby, pomáhajú nám energiu rozprúdiť a tak postupne uvoľňovať rozličné obštrukcie prirodzeného prúdenia, teda blokácie na rôznych úrovniach nášho systému. Z Prana Vinysa jogy sa zameriavame hlavne na prax venovanú základným elementom.

Ako podpora lepšieho a hlbšieho kontaktu so svojím telom – fyzickým a duchovným domovom – nám slúži AUTOMASÁŽ, ktorá vychádza z umenia tradičnej thajskej masáže a MEDITAČNÉ RITUÁLY.

Ďalším oporným bodom na tejto ceste za svojimi darmi, talentami a autentickosťou je DENNÍKOVÁ PRAX, v rámci ktorej používame tematicky zamerané otázky. Tie pomáhajú smerovať pozornosť dovnútra a sú úzko prepojené s jednotlivými elementami a fyzickými a psychickými oblasťami, ktorými postupne prechádzame a rozvíjame ich.

Z jogy náš systém zahŕňa aj základy dychovej praxe – PRANAYAMY, ktoré majú blahodárny účinok pre fyzickú, neurologickú aj psychickú rovinu.

Sústredíme sa aj na vybrané MINDFULNESS techniky, ktoré sa dajú ľahko začleniť do každodenného života a ten sa postupne aj vďaka nim stáva naplnenejším, zmysluplnejším a láskavejším.

INNER FLOW IMMERSION je ucelený systém a zároveň je v ňom dostatok priestoru pre KREATIVITU a prekvapenia, ktoré vnútorný proces tak rád prináša. Je to dynamický súbor techník vnútornej praxe, sebastarostlivosti a integrácie a vedúcim programu je Vnútorný Liečiteľ

K energetickej práci v rámci IFI pristupujeme seriózne, neberieme ju na ľahkú váhu a venujeme jej dostatok pozornosti. Jedným z mojich základných princípov je – rešpektuj a vnímaj svoj vlastný rytmus, tempo a hranice.

Keď sa rozhodneme odhaľovať svoje skryté poklady, talenty, oslobodzovať svoje vnútorné prúdenie od blokácií, revitalizovať svoj systém a prepojiť sa s vrodenou vnútornou liečivou silou, je prirodzené, že sa stretávame aj s výzvami a úskaliami. Na tie máme k dispozícii osvedčené spôsoby a tipy, ako ich zvládnuť. Aj preto sa učíme duchovnosť žiť cez telo a v tele, cez uzemnenosť, ktorá je taká potrebná.

Ak sa chcete s týmto systémom bližšie zoznámiť, naučiť sa techniky, ktoré môžete začleniť do svojho každodenného života a tým ho revitalizovať, obohatiť a ozdraviť, môžete sa pridať na on-line kurz už v MÁJI (30. 4. – 29. 5. 2022)

Je to pre tých z vás, ktorí máte úprimný záujem na sebe popracovať, máte chuť pozrieť sa na seba a svoj systém z viacerých stránok, chcete sa ponoriť do svojho vnútorného oceánu a odhaliť aj to, čo vám možno doteraz zostávalo skryté.

Znamená to aj nabrať odvahu, odhodlanosť a mať ochotu vidieť a vnímať i svoje tienisté stránky a slabosti s tým, že práve toto poznanie je cenné a vedie k tej správnej a trvalej vnútornej transformácii.

Pridajte sa, ak máte záujem o rozvíjanie sebapoznania a postupné prepájanie sa so svojou vrodenou vnútornou liečivou silou a vedením, ktoré je ďaleko hlbšie, ako si bežne vieme predstaviť. 

Započúvaj sa, či Ťa to volá…

Tá cesta začína vždy tam, kde si teraz, ak sa pre ňu rozhodneš. 

Na čo sa zameriame?

I Poď na ZEM

týždeň zameraný na zdravé uzemnenie v znamení elementu zem

II dOMov v SEBE

týždeň zameraný na tekutosť a vnútorný flow v znamení elementu voda

III Stret v STREDe

týždeň zameraný na centrálny vzťah a hranice v znamení elementu oheň

IV s LÁSKOU k Rozhodnosti

týždeň zameraný na vnútornú láskavosť, rozvíjanie rozhodnosti a jasnosti v znamení elementu vzduch

V cíť svoj PRIESTOR

metódy integrácie a ako zostať v kontakte so svojim procesom – hodina v znamení elementu priestor

Kompozícia kurzu:

30. 4. úvodný hovor – zoznámenie a otvorenie KRUHU (začiatok o 18.00)

5 x live on-line vedená hodina PRANA VINYASA jogy zameraná na elementy a rozvíjanie a spoznávanie ich kvalít vo svojom VNÚTRI – vždy v nedeľu od 10.00 do 11.30 

4 x video s meditačným rituálom podľa témy týždňa

3 x inštruktážne video s dychovou technikou 

praktický manuál INNER FLOW IMMERSION©, ktorý obsahuje aj ZÁPISNÍKOVÚ PRAX a metódy INTEGRÁCIE

KRUH ZDIEĽANIA – podporná a diskusná skupina na Facebooku

doživotný prístup k záznamom hodín a k inštruktážnym videám

Vstupenka:

150 € /50 x káva na ko-fi.com/luciaannatrubacova

Ako sa prihlásiť?

napíš mi e-mail na luciaanna.trubacova@gmail.com

Tvoj proces je súkromný, jedinečný, je Tvoj a SILA, ktorá pracuje v Tvojom najlepšom záujme, je s Tebou vždy. Poď sa na ňu postupne napojiť a nauč sa ju vnímať. 

LA Trubačová

INNER FLOW IMMERSION Yoga Health Inner Healer Her With Her Love immersion Body Mind Spirit Take Your Power Back
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on print
Print
Joga Yoga Movement Health Zdravie welness wellbeing selfcare sebastarostlivosť dych breathwork Love láska vitamin sea

Beach PULSE I

Príď…

   bosá, strapatá,

ak chceš, buď aj nahá.

   Príď.

TY.

   Taká, aká si.

Cíť,

   čo šepká vietor Tvojej koži.

Len príď a počúvaj.

   Aj telo má svoju pieseň –

tá spolu s vlnami môže znieť

   a TY sa rozvlníš vo svojom tanci…

Poď a cíť

   PULZ

nádych a výdych

   ten rytmus, ktorý je aj Tvoj.

Ktorým si TY.

   Tanec

Tvojho tela

   duše

buniek

   chrbtice

sssssss

   Cítiš?

Alebo len postoj.

   Vdychuj.

Vnímaj.

   Započúvaj sa do rytmov,

ktoré Tvoje SRDCE

   tak dôverne pozná.

Poď…

   Ži.

=LA Trubačová=

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Yoga joga movement wellness wellbeing elements prana vinyasa prana flow zdravie health take your power back

Prana Vinyasa Yoga – in Love with the Flow

 Joga, dych a dotyk tvoria vynikajúcu kombináciu na podporu vnútorného prúdenia, primerané uvoľnenie  a rozvíjanie fyzickej i psychickej rovnováhy, sily a stability. Je to cesta ako postupne spoznávať všetky úrovne svojho bytia.  

Cvičenie jogy je jeden z najúčinnejších spôsobov ako rozhýbať svoje telo, lepšie a hlbšie spoznať vlastný systém a prepojiť sa s ním. Cez dych, pozície a postupné plynulé prechody medzi nimi si vieme vypestovať pozitívny vzťah k sebe, zlepšujeme si zdravie, získavame vitalitu a vylaďuje sa náš fyzický, mentálny, emocionálny a duševný stav. 

Yoga joga Dance art movement freedom flow tanec pohyb zdravie health wholeness

Princípy Prana Vinyasa jogy alebo čomu sa venujeme?

Prana – životná sila, dych, pohyby života

Vinyasa – evolúcia, vlna, cyklus, nadväznosť učení v joge 

Yoga – spojiť, spojenie, stav prepojeného vedomia

Prana Vinyasa Yoga je energetický, kreatívny a svojrázny prístup, ktorý nám pomáha obsiahnuť v sebe všetko podstatné a vytvorila a utvára ho Shiva Rea.

Na ktorejkoľvek úrovni sa záujemcovia o jogu nachádzajú, podporujeme ich zažívať a preciťovať pránu (univerzálnu životnú energiu, vedomú inteligenciu) ako zdroj vitálneho života a jogovej praxe, ktorý nás vedie a poskytuje nám smer. Učíme sa a spoznávame tradičné a inovatívne prístupy k vinyasa joge a k stavu plynutia (flow), ktoré vychádzajú z náuky Krishnamacharyu, Tantry, Ajurvédy, Bhakti a samozrejme z učenia Shiva Rey, ktoré spracúva už viac ako 25 rokov.  

Prana Vinyasa alebo aj Prana Flow Yoga nám poskytuje cesty ako transformovať staré zvyky a stagnujúce presvedčenia, aby sme mohli objaviť svoj potenciál a oslobodiť vlastnú kreativitu. Rôzne sekvencie asán (koordinovaný pohyb), spievanie alebo odriekanie mantier, meditácia v pohybe, pranajáma, mudry, rituály a meditácia sú niektoré zo spôsobov, ktoré nám pomáhajú aktivovať prúdenie životnej energie, aby nami mohla plynúť slobodne bez akýchkoľvek obmedzení a blokácií. Robíme to s láskou a pokorou.

V rámci systému Prana Vinyasa Yogy kladieme od začiatku dôraz na kontakt so základnými elementmi, ktoré tvoria v rôznych kombináciách a variáciách celý svet okolo nás. Postupne – svojím vlastným tempom – preciťujeme ich rôzne kvality, vlastnosti a potenciál. Podľa jogovej a ajurvédskej tradície rozoznávame päť elementov – zem (Prithvi), vodu (Apas), oheň (Agni), vzduch a priestor (Akash). Sú v neustálej interakcii a každému z nich prislúcha aj energetické centrum v rámci nášho energetického systému. Od základných elementov sa postupne vieme prepracovať k pochopeniu ešte jemnejších energií. Na hodinách, kurzoch a workshopoch sa prostredníctvom cvičenia asán a ich sekvencií zameriavame na konkrétne elementy a využívame ich pozitívne aspekty.

elements earth water fire air space yoga joga pre Teba zdravie pohyb rekreácia liečenie wholeness harmony harmónia

Prana Flow®  joga je výnimočná aj vďaka trojstupňovej Prana Flow metóde, ktorú vypracovala Shiva Rea. Táto technika vznikla na podklade učenia Krishnamacharyu o dynamických prechodoch medzi pozíciami a pohyboch rúk, ktoré podporujú pranajámu v asánach. Shiva Rea ju rozvinula ako spôsob “na uvedomenie si, naladenie a vytvorenie stavu flow/prúdenia a pre pochopenie žijúcej vinyasy.” Je to systém energetického naladenia™. Používame preto systém trojstupňovej vinyasy:

  • Prana pulzačná vinyasa™: znamená pulzáciu nádychu a výdychu v rámci kľúčového pôsobenia (key action) asány. Pulzácia je najzákladnejšia vinyasa – prvotný pulz, ktorý je vyjadrený v každej bunke a v rytme nášho dychu. Prináša nám napríklad postupné hlbšie uvedomenie si telesnej opory a sily, rozloženia váhy a prány v tele, učíme sa ako nekolabovať v kĺboch v dôsledku gravitácie, ale naopak ako v nich budovať a preciťovať prirodzené odľahčenie.
  • Prana telesná vinyasa™: pri tejto vinyase používame končatiny – ruky, nohy a torzo v prepojení s dychom, aby sme zvýraznili energetické naladenie a prebudili pohyby prány. Pomáha nám napríklad zvýrazniť “jednotu protikladov” prostredníctvom smerovania prány tak, že pohybujeme určitou časťou tela a tým vytvárame celostné prepojenie a preciťovanie pránických pohybov vnútri tela. Zároveň vytvára hlbší pocit otvorenia a uvoľnenia v oblastiach, v ktorých cítime napätie alebo blokáciu.
  • Prana rytmická vinyasa™: prepája dve a viac súvisiacich asán v súvislom prúde (flow), aby sme si vo svojom tele navodili energetické naladenie a rozvíjali cirkuláciu prány. Kombinácií je prakticky nekonečne veľa. Základom je dôsledne zachovať vzťah medzi asánami a uvedomiť si pozíciu bokov (symetrická vs. asymetrická). RV nám pomáha napríklad podporiť prúdenie dychu v tele a pri pohybe a uvoľňuje pocity zaseknutia sa v pozícii atď.

Jednou zo základných vinyas, na ktorých si môžete tieto princípy osvojiť je Rytmická vinyasa A. Spolu s Rytmickou vinyasou B tvoria východisko pre ďalšiu prax a sú obzvlášť vhodné na začiatku hodiny alebo vlastného cvičenia jogy. Rozhýbete si pri nich prakticky celé telo, dostanete sa do príjemnej meditatívnej roviny, kde sa vaša myseľ upokojí a postupne začíname preciťovať aj pohyby prány. Dôležité je prepojenie pohybu a dychu, ktoré má významné účinky na celý náš systém. Pozornosť smerujeme so svojho vnútra. Dych – ten hrá hlavnú úlohu<3 

Enjoy Your Self

LA

Yoga joga movement wellness wellbeing elements prana vinyasa prana flow zdravie health take your power back
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Elder person sitting in lotus position on yoga mat to meditate at home. Senior woman doing zen meditation for calm and balance, relaxing after fitness training. Pensioner meditating penzistka meditácia relax joga yoga Tara

Keď sa rozhodneme načúvať svojim najvnútornejším potrebám…

yoga joga wellbeing health zdravie wellness dych pohyb

V joge sa okrem samotného cvičenia asán (jogových pozícií) venujeme aj sebastarostlivosti, rozvíjaniu pozornosti, rozlišovacej schopnosti, rozhodnosti (discernment), láskavosti (smerom dnu aj von), učíme sa pracovať s emóciami – preciťujeme ich a zaujíma nás ich zdravé vyjadrovanie a načúvame aj svojim najvnútornejším potrebám a prepájame sa so svojou vnútornou liečivou silou. A joga je hlavne o prepojení a prepájaní sa. Prepájame sa so sebou – so svojim dychom, telom, autenticitou, vnútornou pravdou, prepájame sa s druhými ľuďmi a nadväzujeme vzťah so životom. A chceme to robiť zdravo. 

 Pre človeka je úplne prirodzené, že túži niekam patriť, byť prijatý a pochopený, počutý a videný taký, aký je, túži po bezpečí, rozvoji, láske,… 

Naše prirodzené potreby, ktoré sú aj našimi motivačnými silami, krásne a prehľadne zachytáva psychológ – zakladateľ humanistickej psychológie – Abraham Maslow vo svojej pyramíde potrieb:

Tara yoga joga pohyb zdravie health wellness wellbeing selfcare sebastarostlivosť

Môj učiteľ Mark Whitwell o joge hovorí: 

„Ale tu je tajomstvo: joga neznamená prepojiť sa, akoby sme boli oddelení.

Joga je skôr prepracovanou metódou participovania vo vzťahu k Životu, ktorý už je. V joge začíname poznaním, že už sme Jedným s univerzom, že už sme v objatí vyživujúcej maternice Matky Prírody; že naše telá už fungujú v hlbokej harmónii so slnečným svetlom, vzduchom, vodou a ostatnými ľuďmi a že naše srdcia už prúdia. …

Zásadnou aktivitou je asána a pranajáma; alebo koordinovaný pohyb a dych; vznešená intímnosť s telom a dychom. Keď sme v intímnom vzťahu so svojou stelesnenou bytosťou veľmi prirodzene cítime vnútorné, hlboké prepojenie so všetkými hmatateľnými aj nehmatateľnými podmienkami Života. 

„Telo, dych a vzťah – v tomto poradí“ – učil Krishnamacharya.

A teraz sa môžete začudovať, prečo vlastne potrebujeme prax, keď už sme za jedno so Životom a navzájom medzi sebou.

Musíme zobrať na vedomie prekážky a traumy, ktoré boli na na ľudstvo kladené počas tisícov rokov patriarchátu. Kapacita našich tiel cítiť, naša vzájomná prepojenosť a prírodné systémy, ktoré podporujú život, neodmysliteľné fakty narodenia, sexu a smrti, naša potreba sexuálnej intimity, boli popreté. Ako výsledok sa naša uvoľnenosť vo vzťahu skomplikovala a je bolestivá.

Vzťah bol popretý v mene „vyšších ideálov“ patriarchálnej kultúry: či už prostredníctvom náboženských idealizmov neinkarnovanej spirituality a celibátu alebo prostredníctvom sekulárnej posadnutosti peniazmi, kariérou, športom, politikou a vulgárnosťou pornografie, sme zdedili obrovskú dysfunkciu, ktorá bráni nášmu prirodzenému stavu dávania a prijímania vo vzájomných vzťahoch každého druhu.

Joga je hlbokou intervenciou do patriarchálnej kultúry, ktorá je proti-vzťahová. Keď sa denne venujeme jogovej praxi, ktorá je pre nás správna, vyberáme si život spojenia, lásky a vzájomnosti – vyberáme si prirodzený život.

Ľudia zo všetkých kútov sveta reagujú na praktiky fyzickej múdrosti, ktoré prišli vďaka Titumalaiovi Krishnamacharya (1888 – 1989). Prvotné nadšenie čiastočných učení, ktoré na západ priniesli Iyengar a Jois vyprcháva.

Ľudia hľadajú skutočné princípy praxe, ktoré učil „učiteľ učiteľov“: princípy, ktoré robia jogu „Jogou“ – menovite vyslovené zameranie na dych ako vlastný zmysel asány.

Cesta z patriarchálnych vzorcov, ktoré zovierali ľudstvo tisícky rokov, ide cez fyzické praktiky intímneho spojenia. 

Nech sa tieto poklady kultúry naďalej rozširujú.“ (Odkaz na celý článok je v závere textu).

Keď sa rozhodneme načúvať svojim najvnútornejším potrebám a odhaľovať svoju vnútornú pravdu, obľúbené „byť sám sebou“ sa mení na „byť so sebou“, so svojimi pocitmi a prežívaním, byť prítomný. 

A to je azda to najdôležitejšie, čo pre seba môžeš urobiť. Venovať si priestor, čas a pozornosť. Dať si stretnutie sám, sama so sebou, či už na podložke alebo na prechádzke v prírode a postupne sa napájať na svoju vnútornú liečivú silu a múdrosť, ktorá vždy koná v Tvojom najlepšom záujme. A o tom to je – opäť cítiť a prijať svoju silu, rozhodnosť, zodpovednosť, svoje danosti, talenty, hlboké, z duše vychádzajúce túžby a sny. A z týchto hlbokých miest sa potom môžeš začať rozhodovať a konať slobodnejšie. Krok za krokom. Opýtať sa napríklad: Ktorým smerom chcem ísť?, Na čo mám dnes chuť?, Čo potrebujem?, Ktorý zo svojich snov chcem uskutočniť a ako na to?, Čo chcem rozvíjať?, Na čom sa chcem podieľať?, Ako môžem poslúžiť sebe, druhým ľuďom, prírode? a podobne. 

Zaujímavé je, že pri týchto posedeniach so sebou alebo prechádzkach zvyknú vyplávať na povrch práve aj otázky! A to mi príde na tom krásne a ukazuje sa v tom aj kreatívnosť nášho vnútorného procesu, keď mu dáme priestor.

______________________________________

Celý článok od Marka Whitwella nájdeš tu: https://markwhitwell.medium.com/how-to-realize-your-relationship-goals-mark-whitwell-c218fc35947a

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
yoga joga

Joga pre Teba

Cviky na uvoľnenie, relax a rozprúdenie energie

Hýbeme sa, aby sa cítili dobre.

Ako Ti to znie?

Niekedy je najťašie práve rozhýbať sa. (Ešte aj tá fyzika to potvrdzuje zákonom zotrvačnosti!)

Nájdi si čas pre seba, kedy venuješ pozornosť len sebe, svojmu telu, dychu, duši. Buď v kontakte s tým, kým si a čo Ťa tvorí. Buď dôležitá sama pre seba. Buď si potrebný. Dopraj si to, čo bežne venuješ všetkému možnému. Koľko z toho ide Tebe? Koľko si dávaš pozornosti, láskavosti, energie, starostlivosti, nežnosti? Dôležité je, že s pohybom či pozornosťou pre seba môžeš začať kedykoľvek. Dobré správy!

Daj si 15 minút. Rozhodni sa dať si rande so sebou každý deň. Máš na to! Keď máš viac času, daj si 30 minút, hodinu… A uvidíš, čo na to telo povie.

Len sa ľúb.

@úvodná melódia a obrázok je z pesničky Asatoma od Sama Garretta a Mollie Mendoza –  https://www.youtube.com/watch?v=N6-wM8j-Yqg

Joga odo mňa pre Teba YOU GO! 

Vďačne,

LA

yoga joga India Kerala Shiva Rea grounding meditation meditácia relax zdravie wellbeing wellness friendship

Zdravé uzemnenie

V živote sa môžeme dostať do situácií, keď nám uniká pozornosť, strácame sa vo vlastných myšlienkach a plánoch, potulujeme sa v minulosti a o pozornosť sa hlásia staré zranenia alebo nás zaplavujú emócie, ktoré ani nemusia patriť nám. Je veľa spôsobov, ktoré nám odvádzajú pozornosť od seba, svojho tela, potrieb a hlbokých túžob.

Aj preto je veľmi potrebné a zdravé nájsť si čas  pre seba, kedy svoju pozornosť venujeme svojmu telu, dychu a načúvame si. Učíme sa otvárať svoje oči a uši nielen smerom von, ale aj, a hlavne, smerom dnu. Nalaďujeme sa na svoj vnútorný rytmus a tempo, počúvame a vnímame svoje potreby a emócie a postupne môžeme dokonca začať sledovať a vnímať svoje vzorce správania, ktoré nám nemusia slúžiť tak, ako by sme si želali. Kĺúčová je tu práve pozornosť a starostlivosť o seba. A ak chceme, môžeme sa stať svojimi vlastnými láskavými rodičmi, akých sme si vždy želali.

Postupne sa teda učíme vnímať svoju vnútornú liečivú silu – VNÚTORNÚ LIEČITEĽKU .

Ako podporu pri meditácii spojenej s krátkym, ale silným rituálom, ktorý venujeme zdravému uzemneniu, som na podložku zobrala zopár vecí. Môže to byť pre vás inšpirácia a pokojne si vezmite na svoju podložku veci, ktoré vás podporia v zámere prepojiť sa so svojou vnútornou stabilitou, s prítomným momentom a zemským elementom.

Čokoľvek, čo vám pripomína ZEM –

  • Ja som si zobrala obyčajný kamienok v tvare srdca, ktorý mi pripomína aj najhlbší základný vzťah k sebe 
  • Môže to byť aj váš obľúbený zemitý polodrahokam, napríklad obrázkový alebo červený jaspis (so zemou sa spájajú väčšinou červené a dohneda sfarbené polodrahokamy)
  • Ako alternatíva vám dobre poslúži aj domáca rastlinka zasadená v zemi. Budete tak mať pri sebe reálnu živú zem, 
  • Palo Santo – posvätné drevo, ktorého dym očisťuje priestor od negatívnych a nízkych energií a ponecháva tie prospešné

/Keď ho nemáte poruke, vôbec nevadí. Ale srdečne odporúčam zaobstarať si tohto výborného pomocníka v upratovaní/

  • Sviečka – zastupuje oheň a pomáha nám prepojiť sa so svojím vnútorným ohňom a posilniť zámer.

 

PRAJEM VÁM PRÍJEMNÉ CHVÍLE SO SEBOU A V SEBE.

 

Meditácia je z kurzu INNER FLOW IMMERSION, ktorý bude už v MÁJI.

Bližšie informácie o IFI a ako sa na kurz prihlásiť nájdete tu:  

https://www.mocpribehu.sk/2022/02/14/inner-flow-immersion-maj-2022/

Teším sa na vás! 

Posielam objatie,

LA

altar yoga joga Tara Yoga terapia welness wellbeing selfcare sebastarostlivosť Kerala India shala

Na podložke s jemnou jogou

~ na ceste domov do svojho tela, k svojej autentickosti a vnútornej pravde

Srdečne vás pozývam na podložku s jemnou jogou ~
 
na cestu domov do svojho tela, k svojej autentickosti a vnútornej pravde
 
Čo môžete zažiť?
 
*na jogovej podložke sa stretneme 4 nedele od 16. 1. do 6. 2. on-line cez Zoom
 
*hodiny jemnej jogy budú vždy v nedeľu ráno od 10.00 do 11.00 a pre účastníkov kurzu bude k dispozícii záznam
 
*na každý týždeň mám pre vás pripravené vždy jedno video s vedenou meditáciou a zopár zaujímavých denníkových a podporujúcich cvičení, ktoré vás počas týždňa budú sprevádzať
 
*prvý týždeň sa zameriame na zdravé uzemnenie a prepojíme sa s vnútornou stabilitou, podporou a vytrvalosťou
 
*druhý týždeň pôjdeme domov – do tela, k svojej autentickosti a vnútornej pravde. Prepojíme sa so svojím centrálnym vzťahom
 
*tretí týždeň sa budeme sústrediť na upratovanie vnútorného domova a svojho priestoru a nacítime si svoje hranice
 
*k dispozícii budeme mať aj súkromnú skupinu, kde môžeme zdieľať a môžete sa pýtať otázky či otvoriť diskusiu.
 
*Účasť v skupine je úplne dobrovoľná – je len na vás, či budete mať chuť sa pridať a zapojiť:)
 
Na svojich hodinách a kurzoch vytváram priestor, ktorý je bezpečný, podporujúci a hlavne príjemný. Spoločne sa stretneme, zdravo si zacvičíme a som tam pre vás, keď sa rozhodnete zdieľať svoje pocity, postrehy alebo skúsenosti.
 
V tomto láskavom priestore sa môžeme vzájomne podporiť a obohatiť svojimi pohľadmi.
 
Skupina bude mať maximálne 10 členov, aby sme to mali útulné a cítili sa ako doma:)
 
Energetická výmena je 40€, 25€ alebo 15€ – podľa toho, koľko si môžete v tejto dobe dovoliť.
 
Teším sa na vás!
 
Srdečne,
 
LA Trubačová
============
 
Prihlásiť sa mi môžete na e-mail luciaanna.trubacova@gmail.com  a pošlem vám aj bližšie praktické informácie.
 
yoga joga dance tanec India Shiva Rea Varanasi Ganga relax

Čo pre mňa znamená joga?

Prečo sa venujem práve joge a terapii a čo vám odovzdávam?
 
Joga sa veľmi prirodzene stala súčasťou môjho života a otvorila mi aj výnimočný priestor pre vnímanie tela, jeho fungovania, podporila vo mne lásku k vnútornému aj vonkajšiemu pohybu a upozornila ma, ako je dôležité starať sa o seba – o telo, myseľ, srdce i duchovnú stránku. A to je jeden z dôvodov, prečo jogu milujem – umožňuje nám primerane a v celistvosti rozvíjať všetky stránky našej bytosti.
 
Joga mi neustále ukazuje aj to, že poznávanie nikdy nekončí a smeruje hlavne dovnútra človeka a k jeho jadru. A to je cesta plná záhad, dobrodružstiev a často i prekvapení. Je to liečivé, i keď nie vždy rúžové. Stretávame sa tu aj s ťažkosťami a prekážkami, ktoré postupne zvládame a prekonávame. Aj to však môže byť súčasťou nášho procesu a rastu a môžeme k tomu pristúpiť s rešpektom a láskavosťou.
 
A aj preto sa venujem ďalším technikám, ktoré nám umožňujú prežívať život plnohodnotnejšie, šťastnejšie, zdravšie a láskyplnejšie, ktoré organicky dopĺňajú jogovú prax, ktorú odovzdávam.
 
Venujem sa meditácii a zaujímam sa aj o čínsku medicínu, ajurvédu, vizualizačné a očistné techniky. Študujem holotropnú dychovú prax (Holotropic Breathwork® v rámci Grof Transpersonal Training) a skúmam psyché.
 
Mám za sebou a vo svojej výbave aj základný kurz kranio-sakrálnej terapie (Zlatý klíček, ČR) a výcvik thajskej masáže podľa tradičnej školy v Chiang Mai (Irina Smaranda, ROM).
Joge sa venujem od roku 2011 a výcvik som si robila v rámci školy Samudra Global School of Living Yoga, ktorej zakladateľkou je moja drahá učiteľka Shiva Rea (USA). Som registrovaná jogová učiteľka v medzinárodnej Yoga Alliance (200 RYT) a vzdelávam sa ďalej.
 
Viem, že každý si v joge môže nájsť niečo svoje. Pre mňa je to cesta. Cesta prijímania a odovzdávania prirodzená ako dych, ktorá sa neustále vyvíja.
 
Ak máte záujem o individuálne jogové hodiny on-line, ktoré spoločne ušijeme na mieru pre Vás a Vaše telo, neváhajte sa mi ozvať na e-mail luciaanna.trubacova@gmail.com
 
S láskou,
 
LA
 
Nájdete ma aj na Facebooku: 

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén