priestor pre liečivú silu príbehov

Kategória: Článkovňa

30 rokov od Nežnej revolúcie

Článok k 30. výročiu Nežnej revolúcie som napísala minulý rok pre časopis Naše snahy.

Ešte síce nie je november, ale rada by som ho s vami zdieľala. Minulý rok sme sa so študentmi pozreli aj na zaujímavý dokument z dielne televízie Markíza, ktorý nakrútili k 25. výročiu Nežnej revolúcie. Podiskutovali sme napríklad o tom, ako to vnímajú, aké pocity to v nich vyvoláva a aké spomienky alebo informácie majú o období roku 1989 v Rumunsku. 

Poviem vám, bola to sila. Oplatí sa mrknúť aj na ten dokument a možno osviežiť niečo vo svojej pamäti. Prichádzala mi na myseľ napríklad otázka: „kam sa podeli tie myšlienky, za ktoré ľudia vyšli do ulíc?“ a aj iné, ale nechcem podsúvať…

17. novembra 2019 ubehlo presne 30 rokov odvtedy, čo sa v bývalej ČSSR začala Nežná revolúcia. Rozpútala sa viac-menej neočakávane ako reakcia na agresivitu príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, ktorí práve 17. novembra 1989 brutálne obuškami zbili študentov demonštrujúcich za svoje práva na jednom z pražských námestí. Rozhorčenie spoločnosti sa tým len vystupňovalo a v nasledujúcich dňoch vyšli do ulíc tisícky ľudí.

     Štrngali kľúčmi na znak toho, že komunistickej vláde odzvonilo. Milan Kňažko, Ján Budaj, Fedor Gál a ďalšie osobnosti založili hnutie Verejnosť proti násiliu. V uliciach a na námestiach sa ozývali revolučné heslá, z ktorých azda najznámejším sa stalo heslo Nie sme ako oni. Ďalšie obľúbené boli Nechceme násilie, V jednote je sila, Máme holé ruky. Zaznievali aj výzvy Odstúpte!, Neskoro! a ďalšie.

     Ľuďom nepochybne utkveli v pamäti aj mnohé piesne, ktoré sa v tom čase šírili priestorom. Neoficiálnou hymnou Nežnej revolúcie na Slovensku sa stala pieseň Sľúbili sme si lásku od fotografa, folkového pesničkára a disidenta Ivana Hoffmana. Ďalšou symbolickou piesňou bola Pravda víťazí od skupiny Tublatanka. Ale zaznievali aj mnohé ďalšie, ktoré dotvárali jedinečnú atmosféru sychravých novembrových dní roku 1989.

Nežná revolúcia 1989

     Ľudia spomínajú predovšetkým na to, ako počas týchto dní cítili jednotu, nádej a odhodlanie bojovať za svoju slobodu. Nenásilná forma protestu napokon vyústila do veľkých politických zmien, do pádu komunistického režimu a viedla k nastoleniu základných demokratických princípov v spoločnosti.

     Od 18. novembra 2019 sme si Nežnú revolúciu pripomínali aj v Bukurešti. Výstavu k jej jubileu pripravilo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bukurešti.

     Na slávnostnom otvorení výstavy sa hosťom prihovoril veľvyslanec Slovenskej republiky Karol Mistrík a veľvyslanec Českej republiky Vladimír Války. Obaja zaspomínali na novembrové dni roku 1989 a pripomenuli ich dôležitosť v rámci historického vývinu. Výstavu na pôde Fakulty histórie Univerzity v Bukurešti uviedol aj jej prodekan Ioan Carol Opriş.

     Výstava predstavovala zaujímavé fotografie zachytávajúce rôzne udalosti Nežnej revolúcie, ako aj koncízne informácie zamerané na hlavný vývoj týchto osobitých a významných dní. Pre verejnosť bola dostupná počas novembra a decembra 2019.  

Vyšlo v Našich snahách č. 12, r. 2019

(fotografie sú z výstavy)

© Lucia Anna Trubačová

Naše snahy

Ajurvéda – jedna z ciest k zdraviu

ajurveda pizhichil India

Článok o Ajurvéde mi pôvodne vyšiel v časopise Vitalita (vo februári 2017). Zdieľam ho s vami v pôvodnom znení – teda bez redakčných zmien. 

Jeho vznik bol celkom dobrodružný, ba dokonca aj zábavný. Vydala som sa totiž v auguste 2016 na ajurvédsky ozdravný pobyt do indickej Keraly. Ocitla som sa na krásnom mieste s dlhou históriou hneď pri mori. Privítali ma čerstvým kokosom, zavesili mi na krk veniec z jasmínu a tá príroda a vôňa okolo! Skrátka, mala som pocit, že som sa ocitla na inej planéte… Alebo aspoň v akejsi zvláštnej bubline, ktorá bola naplnená svojou vlastnou energiou a zvyšok sveta ju vôbec nezaujímal. Bol to veľmi príjemný pocit.

Po pár dňoch na tomto rozprávkovom mieste, kde som si zažívala proces panchakarmy (ajurvédskej očistnej metódy) mi napadlo, že by som mohla spraviť interview s niektorým z lekárov o tom, ako oni vnímajú ajurvédu. Mala som kopec otázok a myšlienku podeliť sa o odpovede aj s vami. 

Spýtala som sa teda jednej z lekárok, či by to šlo. Odpovedala mi, že sa spýta a dá mi vedieť. Juuj! Nevedela som veru, čo môj nápad vyvolá. Zobrali to veľmi vážne – hovorila som s manažérom, potom s riaditeľkou, poukazovali mi viaceré rezorty, zoznámili ma s históriou nielen ajurvédy, ale aj ich centier. Bola som veľmi vďačná a neprestávala som sa diviť.  A napokon sme sa stretli s lekármi pri príjemnom rozhovore, ktorý si v skrátenej podobe môžete prečítať.  Aj s mojim krátkym úvodom.

Aby som nezabudla! Za fotografie vďačím Manaltheeram Somatheeram Ayurveda Group.  

V súčasnosti existuje veľa spôsobov ako sa starať o svoje zdravie a rozvíjať zdravý životný štýl. Stretávame sa s rozličnými prístupmi, návodmi a odporúčaniami ako dbať o svoje telo, myseľ i emocionálnu či duševnú stránku osobnosti. Z rozličných zdrojov sa dozvedáme ako sa najlepšie udržiavať v správnej kondícii, aká životospráva nám pomáha, aké jedlo je pre nás vhodné, čo robiť, keď sa objaví nejaká choroba a podobne. Well-being, pohodové prežívanie alebo inak aj zdravý životný štýl prirodzene priťahuje stále viac záujemcov a priaznivcov. Chceme sa o seba starať a prajeme si prekvitať doslova v každom čase a období svojich životov.

Jednou z najstarších náuk na svete, ktorá sa všestranne zaoberá zdravým ľudským prežívaním, prevenciou a zároveň aj liečením je Ajurvéda. Obľúbenosť tejto starobylej, tajomnej a účinnej disciplíny v poslednej dobe výrazne vzrástla aj v západných krajinách, kam sa rozširuje zo svojej rodnej Indie alebo mnohí za ňou radi cestujú do jej pôvodných destinácií. Zaváňajúca svojou exotickosťou nám vie ponúknuť veľmi praktické a užitočné rady, ktoré môžeme jednoducho začleniť do svojich každodenných životov. A tak, ako vo všetkých disciplínach, aj v rámci ajurvédy si môžeme nájsť to, čo je dobré a správne práve pre našu osobnosť a obohatiť svoje prežívanie v pozitívnom zmysle. 

Na zopár základných a zaujímavých otázok týkajúcich sa ajurvédy sme sa spýtali priamo ajurvédskych odborníkov a lekárov z vynikajúceho tradičného centra, ktoré sa nachádza v jednom z rodísk ajurvédy  v Kerale, v južnej Indii. Za odpovede ďakujeme Dr. Binu B. Nair, Dr. Hemalatha S., Dr. Karthika B. Nair Bams., Dr. Sooraj P. R. Bams z Manaltheeram Somatheeram Ayurveda Group.

1.  Na úvod by som sa veľmi rada spýtala, ako by ste laikovi v stručnosti priblížili ajurvédu a prečo je vlastne taká výnimočná?

Sanskritské slovo ajurvéda je zložené z dvoch slov: ajuvéda. Aju znamená život a véda je znalosť alebo veda. Môžeme teda povedať, že ajurvéda je vedou o živote. Definuje zdravie a faktory potrebné k jeho zachovávaniu a rozvíjaniu. Zdravie je pritom dôležité k užívaniu si všetkých svetských radostí v správnej miere a rozvíjanie pozitívneho mentálneho zdravia je základom pre dosiahnutie stavu večného a najvyššieho šťastia, ktoré sa nazýva moksha.

Určuje aj, čo prispieva k šťastnému alebo naopak k nešťastnému životu a poskytuje prehľad o tom, čo je prospešné a na druhej strane nezdravé. V krátkosti povedané, ajurvéda sa podrobne zaoberá všetkými aspektmi ľudského života.  

2. Ako vlastne ajurvéda vznikla? Môžete nám v krátkosti priblížiť jej históriu?

Ajurvéda ako veda o živote je nekonečná a nemá začiatok ani koniec. Z nášho hľadiska sú bez začiatku a konca aj život, intelekt, duša i vesmír. Neexistuje čas, kedy by prúd života alebo inteligencie neprúdil. Prirodzene aj veda, ktorá sa životom zaoberá a koexistuje s ním, je večná.

Podľa hinduistickej  mytológie za počiatok vesmíru a všetkých vied zodpovedá boh Brahma. Védy, ktorých jadro tvorí Rigvéda, Jadžurvéda, Sámavéda a Atharvavéda a nájdeme v nich starovekú múdrosť, boli odovzdávané z generácie na generáciu ústnou formou, až kým napokon neboli zapísané. Ajurvéda je súčasťou Atharvavédy a jej vek sa odhaduje na 8000 rokov. Z mytologického hľadiska pochádza ajurvéda od boha Brahmu, ktorý ju sprostredkoval Drakšovi Pradžapatimu a ten ju zasa odovzdal dvojčatám Ašvini Kumár. Tí učenie posunuli zasa ďalej, aby bolo študované, praktizované a propagované viacerými svätcami a učencami.    

Dva hlavné piliere súčasnej ajurvédskej múdrosti nachádzame v dvoch rozsiahlych spisoch Čaraka Samhita a Šušrut Samhita, ktoré sa objavili približne na počiatku prvého storočia pred n. l. Čaraka Samhita zostáva v popredí a zameriava sa na vnútornú ajurvédsku medicínu tela a mysle. Poznanie ajurvédskej chirurgie a detaily jej techník, ktoré obsahovala Šušrut Samitha, sú pre nás dnes stratené, keďže tieto praktiky boli pozastavené na konci Budhovho života.

3. Čo je hlavným cieľom ajurvédy? Inak povedané, čo môžeme jej prostredníctvom dosiahnuť?

Cieľom ajurvédy je poskytnúť pokyny pre udržiavanie a upevňovanie zdravia ako aj na prevenciu a liečenie chorôb. Inak povedané jej zmyslom je opísať všetky metódy a prostriedky pre neustále udržiavanie homeostázy organizmu, teda vyrovnaného stavu troch energetických charakteristík alebo dóš nazývaných váta, pitha a kapha.

Jej aplikácia môže byť rozdelená na štyri štádiá:

1. Liečenie chorôb

2. Upevňovanie ideálnej telesnej konštitúcie

3. zlepšovanie kvality tkanív

4. zlepšovanie kvality a sily mysle, aby človek mohol dosiahnuť stav najvyššieho a večného šťastia nazývaného mókša.        

Ajurvéda kladie dôraz na zdravý, dlhý život v harmónii s prírodou. Nebola napísaná preto, aby prinášala hmotný zisk, či poskytovala potešenie. Ako sme už spomínali, bola napísaná učencami, ktorí sa nemohli pozerať na utrpenie chorých ľudí a ich jediným poslaním bolo navrátiť im zdravie a šťastie.

4. V západných krajinách poznáme ľudské telo z pohľadu súčasnej modernej medicíny a vedy. Ako však vníma ľudské telo ajurvéda?

Ajurvéda verí, že všetko vo vesmíre sa skladá z piatich základných elementov éteru, vzduchu, ohňa, vody a zeme. Tieto elementy formujú v našich telách tri energie, ktoré nazývame dóše. Váta dóša vzniká kombináciou éteru (priestoru, neba) a vzduchu, pitta dóša pozostáva z ohňa a vody a kapha dóšu formuje zem a voda.

Z elementov sa skladá aj jedlo, ktoré konzumujeme, takže podľa toho, čo jeme sú vyživované,  zásobované a vytvárané aj dóše, funkčné tkanivá (dhatus) a odpadové látky (malas). Keď je medzi dóšami harmónia vzniká aj správne fungovanie a produkcia v rámci tkanív a takisto aj normálne vylučovanie odpadových látok.  

Ajurvéda považuje každého jednotlivca za unikátneho  s tým, že niektorá z dóš je zvýraznená. Faktor dóši je zodpovedný za rôznorodé atribúty ľudského tela ako je napríklad farba pokožky, telesná stavba, svalová sila, imunita, trávenie a podobne. Zaujímavé je aj to, že psychické prejavy ako hnev, strach a iné taktiež závisia na zdôraznenej dóši.

5. Ako vnímate vzťah medzi ajurvédou a modernou medicínou?

Cieľ ajurvédy a modernej medicíny je rovnaký – zlepšiť kvalitu ľudského života. Existujú rozdiely v náhľadoch, ale zámery sa v zásade zhodujú.

Oba liečebné systémy sú komplementárne a napomáhajú ľudskému druhu viesť kvalitný život. Ajurvédske koncepty ako pančakarma (očista tela) a rasajana (omladzovanie) môžu ľuďom pomôcť detoxikovať systém, spomaliť proces starnutia a zvýšiť imunitu a predchádzať tak rozličným chorobám.

Moderná medicína môže tieto koncepty využiť napríklad na zlepšenie služieb poskytovaných v nemocniciach. Ajurvéda zasa využíva moderné diagnostické prostriedky alebo najnovšie objavy na precíznu diagnózu a plánovanie účinnejších liečebných programov. Z toho vyplýva, že oba systémy sa vedia účinne dopĺňať a vzájomne si odborne prispieť v záujme lepšej budúcnosti ľudstva.  

6. Akými spôsobmi dosahujete svoje ciele? Ajurvéda predstavuje holistický prístup – čo to vlastne znamená?

Keď je človek zdravý, znamená to, že tri energie – dóše sú v harmónii, vo vyrovnanom stave. Tráviaci oheň (agni) funguje normálne, takže sedem tkanív sa formuje správne a metabolické vedľajšie produkty sú vylučované viac-menej pravidelne. Ak je niekde v rámci týchto troch vrstiev nerovnováha, prejavuje sa to v podobe nejakej choroby alebo iných zdravotných problémov.

Vďaka našim nesprávnym stravovacím návykom, životným štýlom a zmenám v životnom prostredí vznikajú podľa ajurvédy v našich telách rôzne toxické látky a spôsobujú narušenie harmónie a vyrovnanosti medzi dóšami, dhatus, malas a agni, čo vedie k zdravotným ťažkostiam a chorobám.

Porušenie dóš je hlavným príčinným faktorom choroby. Môžu byť porušené predovšetkým dvoma spôsobmi – normálne a abnormálne. Normálne porušenie je zapríčinené nevyhnutnými a prirodzenými faktormi ako napríklad sezónnymi zmenami a rozličnými stavmi trávenia. Tento typ porušenia je ľahko liečiteľný a často ustúpi aj sám od seba. Abnormálne porušenie dóš je spôsobené zámerným vystavovaním sa špecifickým externým a interným faktorom. Patrí sem napríklad zneužívanie funkcií zmyslových orgánov, nesprávne telesné návyky, potláčanie telesných potrieb, nezdravé stravovanie, vyhýbanie sa sezónnym a denným režimom, nekompatibilné kombinácie jedál, nedostatok starostlivosti o telo a udržiavanie zdravia, neustále vystavovanie mysle negatívnym pocitom ako je nenásytnosť, závisť, hnev a podobne.

Liečba v rámci ajurvédy sa v prvom rade člení na dva základné typy: Shodana chikitsa (očistná terapia) a Shamana chikitsa (zmierňujúca terapia). V rámci zmierňujúcej terapie sa rovnováha navodzuje vnútorným užívaním bylinných prípravkov a úpravou stravovania. Používa sa v prípade minimálneho narušenia stavu dóš. V rámci očistnej terapie eliminujeme vonkajšie príčinné faktory choroby (napr. toxíny) pomocou piatich liečebných procedúr, ktoré inak nazývame aj pančakarma.

ajurveda pizhichil India

7. Aké choroby sa dajú liečiť pomocou ajurvédy?

Ajurvéda verí, že nech sú symptómy akékoľvek, hlavnou príčinou choroby je nerovnováha v dóšach a tá môže mať kvantitatívny alebo kvalitatívny charakter. Aby ajurvédsky špecialista mohol zistiť patofyziológiu choroby, snaží sa pochopiť stav dóš pacienta so zohľadnením jeho telesnej stavby a druhu choroby. To znamená, že zisťuje, ktorá dóša v tele prevláda a následne, ktorá dóša prevláda pri danej chorobe. Liečebný plán bude smerovať dvoma rozdielnymi smermi s rovnakým cieľom. Jedným sa snažíme zastaviť postup choroby a upokojiť symptómy a druhým privádzame dóše do stavu harmónie. Plán pozostáva z očisty tela, omladzovacej kúry a vnútornej liečby medikamentmi.

 Ajurvédskou liečbou môže byť zvládnutá akákoľvek choroba bez ohľadu na názvoslovie či symptómy, okrem naliehavých prípadov akými sú napríklad srdcová zástava alebo poruchy spôsobené rôznymi nehodami a pod. Úspešnosť závisí na mnohých faktoroch, napríklad na stave dóš a choroby či kooperácii s pacientom, pretože prístup je holistický a typ mysle pacienta taktiež zohráva významnú rolu v liečebnom procese.

8. Predstavme si teraz niekoho, kto by rád začal s ajurvédskou liečbou. Čo by ste takému človeku odporučili ako prvý krok?

Výber liečby v prvom rade závisí na telesnom type a zdravotnom stave jednotlivca. Niekedy aj človek s celkovo dobrým zdravotným stavom môže potrebovať očistu tela, čo opäť závisí od porušenia dóš. Pre niektorých klientov, ktorých dóše sú vo vyrovnanom stave, môže úplne stačiť omladzovacia liečba pre udržiavanie energií v harmónii. Každá procedúra v rámci pančakarmy je vhodná pre špecifické podmienky dóš a taktiež pre konkrétnych klientov. Vhodnosť procedúr môžeme s istotou určiť až po detailnej konzultácii, ktorá zahŕňa pozorovanie, rozhovor a vyšetrenie. Na úvod odporúčame zväčša istý typ očistného alebo omladzovacieho programu minimálne na dva týždne.

9. Ajurvéda je v úzkom vzťahu s jogou a meditáciou. Mohli by ste nám túto súvislosť trošku priblížiť? Prečo je dobré praktizovať jogu a meditáciu v našich každodenných životoch?

Ajurvéda, joga a meditácia majú spoločný pôvod v starodávnej indickej filozofii. Všetky tri systémy pomáhajú človeku nazrieť do svojho vnútra, identifikovať sa a zmeniť svoje návyky alebo životný štýl, aby mohol dosiahnuť zdravie, ktoré mu spätne pomáha dosiahnuť štyri životné ciele – dharmu, arthu, kamu a mókšu. Definícia zdravia v ajurvéde vysvetľuje harmóniu mysle a duše spolu s rovnováhou dóš a dhatus. Keď popri ajurvédskej liečbe absolvujete aj jogu a meditáciu, povedie to k ľahšiemu vyrovnaniu dóš. Joga a meditácia vám zároveň pomôže žiť disciplinovane, teda aj zdravšie.

V ajurvéde je každá choroba považovaná za psychosomatickú, čo znamená, že zdravá myseľ je vzájomne prepojená so zdravým telom. Pravidelným praktizovaním jogy a meditácie si môžete udržať svoje zdravie spolu s režimom a rutinou, ktorá vám vyhovuje. Pomaly sa stávate uvedomelejšími a vedome si sami udržiavate rovnováhu medzi telom a mysľou.

10.  Nakoniec by som sa veľmi rada spýtala, čo by ste nám z pohľadu ajurvédy odporučili pre našu životnú pohodu? Máte pre nás nejaké “zdravé tipy”?

Ajurvéda opisuje tri piliere života – jedlo, spánok a sexuálny život, ktoré podporujú normálny život v primeranom zdraví. Dôležité je pochopenie vášho tela a mysle, aké jedlo a spánkový režim sú vhodné pre váš telesný typ a udržiavanie zdravého sexuálneho života. Tieto tri faktory sú podstatné pre vedenie šťastného života. Dôležitú úlohu na ceste za životným blahom zohráva predovšetkým snaha nevystavovať svoju myseľ negatívnym podnetom, udržiavať zdravý vzťah s rodinou a spoločnosťou a snažiť sa žiť v harmónii s prírodou.

A nakoniec zopár praktických tipov, ktoré ľahko a jednoducho môžete začleniť do svojho každodenného života:

 • Plánujte si svoj deň
 • Vstávajte skoro ráno
 • Na prázdny žalúdok si dajte pohár alebo dva teplej vody. Je to dobré na prečistenie systému a odstránenie toxických látok z organizmu.
 • Zameditujte si, robte dychové cvičenia, jogu alebo nejaké iné cvičenie. Vaše telo sa stane ľahším, pružnejším, čo pomáha aj krvnému obehu. Prinesie vám to sviežosť a cvičenie pomôže zmierniť únavu. Môžete si dať aj olejovú masáž, ktorá posilní vaše telo a je dobrá na celkové uvoľnenie.
 • Dajte si sprchu.
 • Keď  jete, koncentrujte sa na jedlo a nepozerajte pri tom televíziu, nediskutujte a pod.
 • Jedzte pravidelne približne v rovnakom čase
 • Jedzte čerstvé jedlo a vyhýbajte sa rýchlym občerstveniam a jedlám s konzervačnými látkami
 • Dajte prednosť vegetariánskemu jedlu pred nevegeteriánskym.
 • Upokojte svoju myseľ.
 • Večerajte skoro a je lepšie, ak je večer jedlo varené
 • Dostatočne spite a snažte sa ísť spať skoro. Spravte si z toho zvyk, takže bude pre vaše telo ľahšie prispôsobiť sa a nájsť svoju harmóniu.  
ajurveda India wellness ayurveda

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén