INNER FLOW IMMERSION

je sebapoznávacia cesta do vlastného vnútra, v ktorej spájame jogovú a mindfulness prax, techniky automasáže, pranayamu (dychové techniky), denníkovú prax a meditačné rituály. Jej súčasťou je aj integračná prax a podpora v procese.

S cieľom postarať sa o svoju bytosť ako celok a prepojiť sa so svojou vnútornou liečivou SILOU.

Prečo si vybrať INNER FLOW IMMERSION?

IFI je organický, svojrázny, ucelený a zároveň dynamický systém vnútornej práce a sebastarostlivosti.

Je zameraný holisticky a komplexne – venujeme sa v ňom rozvíjaniu všetkých  stránok našej bytosti. Staráme sa o svoje telo, myseľ, srdce aj dušu.

Je postavený na starostlivo vybraných princípoch holotropnej dychovej praxe a hlavnú úlohu v tomto prístupe hrá naša vrodená vnútorná liečivá sila. Prepojiť sa s ňou a nechať sa ňou viesť je aj hlavným zámerom IFI.

Pri práci s telom vychádzame z princípov PRANA VINYASA jogy. Cez ne sa učíme, ako preciťovať svoje vnútorné prúdenie, vnímať energiu a jej pohyby, pomáhajú nám energiu rozprúdiť a tak postupne uvoľňovať rozličné obštrukcie prirodzeného prúdenia, teda blokácie na rôznych úrovniach nášho systému. Z Prana Vinysa jogy sa zameriavame hlavne na prax venovanú základným elementom.

Ako podpora lepšieho a hlbšieho kontaktu so svojím telom – fyzickým a duchovným domovom – nám slúži AUTOMASÁŽ, ktorá vychádza z umenia tradičnej thajskej masáže a MEDITAČNÉ RITUÁLY.

Ďalším oporným bodom na tejto ceste za svojimi darmi, talentami a autentickosťou je DENNÍKOVÁ PRAX, v rámci ktorej používame tematicky zamerané otázky. Tie pomáhajú smerovať pozornosť dovnútra a sú úzko prepojené s jednotlivými elementami a fyzickými a psychickými oblasťami, ktorými postupne prechádzame a rozvíjame ich.

Z jogy náš systém zahŕňa aj základy dychovej praxe – PRANAYAMY, ktoré majú blahodárny účinok pre fyzickú, neurologickú aj psychickú rovinu.

Sústredíme sa aj na vybrané MINDFULNESS techniky, ktoré sa dajú ľahko začleniť do každodenného života a ten sa postupne aj vďaka nim stáva naplnenejším, zmysluplnejším a láskavejším.

INNER FLOW IMMERSION je ucelený systém a zároveň je v ňom dostatok priestoru pre KREATIVITU a prekvapenia, ktoré vnútorný proces tak rád prináša. Je to dynamický súbor techník vnútornej praxe, sebastarostlivosti a integrácie a vedúcim programu je Vnútorný Liečiteľ

K energetickej práci v rámci IFI pristupujeme seriózne, neberieme ju na ľahkú váhu a venujeme jej dostatok pozornosti. Jedným z mojich základných princípov je – rešpektuj a vnímaj svoj vlastný rytmus, tempo a hranice.

Keď sa rozhodneme odhaľovať svoje skryté poklady, talenty, oslobodzovať svoje vnútorné prúdenie od blokácií, revitalizovať svoj systém a prepojiť sa s vrodenou vnútornou liečivou silou, je prirodzené, že sa stretávame aj s výzvami a úskaliami. Na tie máme k dispozícii osvedčené spôsoby a tipy, ako ich zvládnuť. Aj preto sa učíme duchovnosť žiť cez telo a v tele, cez uzemnenosť, ktorá je taká potrebná.

Ak sa chcete s týmto systémom bližšie zoznámiť, naučiť sa techniky, ktoré môžete začleniť do svojho každodenného života a tým ho revitalizovať, obohatiť a ozdraviť, môžete sa pridať na on-line kurz už v MÁJI (30. 4. – 29. 5. 2022)

Je to pre tých z vás, ktorí máte úprimný záujem na sebe popracovať, máte chuť pozrieť sa na seba a svoj systém z viacerých stránok, chcete sa ponoriť do svojho vnútorného oceánu a odhaliť aj to, čo vám možno doteraz zostávalo skryté.

Znamená to aj nabrať odvahu, odhodlanosť a mať ochotu vidieť a vnímať i svoje tienisté stránky a slabosti s tým, že práve toto poznanie je cenné a vedie k tej správnej a trvalej vnútornej transformácii.

Pridajte sa, ak máte záujem o rozvíjanie sebapoznania a postupné prepájanie sa so svojou vrodenou vnútornou liečivou silou a vedením, ktoré je ďaleko hlbšie, ako si bežne vieme predstaviť. 

Započúvaj sa, či Ťa to volá…

Tá cesta začína vždy tam, kde si teraz, ak sa pre ňu rozhodneš. 

Na čo sa zameriame?

I Poď na ZEM

týždeň zameraný na zdravé uzemnenie v znamení elementu zem

II dOMov v SEBE

týždeň zameraný na tekutosť a vnútorný flow v znamení elementu voda

III Stret v STREDe

týždeň zameraný na centrálny vzťah a hranice v znamení elementu oheň

IV s LÁSKOU k Rozhodnosti

týždeň zameraný na vnútornú láskavosť, rozvíjanie rozhodnosti a jasnosti v znamení elementu vzduch

V cíť svoj PRIESTOR

metódy integrácie a ako zostať v kontakte so svojim procesom – hodina v znamení elementu priestor

Kompozícia kurzu:

30. 4. úvodný hovor – zoznámenie a otvorenie KRUHU (začiatok o 18.00)

5 x live on-line vedená hodina PRANA VINYASA jogy zameraná na elementy a rozvíjanie a spoznávanie ich kvalít vo svojom VNÚTRI – vždy v nedeľu od 10.00 do 11.30 

4 x video s meditačným rituálom podľa témy týždňa

3 x inštruktážne video s dychovou technikou 

praktický manuál INNER FLOW IMMERSION©, ktorý obsahuje aj ZÁPISNÍKOVÚ PRAX a metódy INTEGRÁCIE

KRUH ZDIEĽANIA – podporná a diskusná skupina na Facebooku

doživotný prístup k záznamom hodín a k inštruktážnym videám

Vstupenka:

150 € /50 x káva na ko-fi.com/luciaannatrubacova

Ako sa prihlásiť?

napíš mi e-mail na luciaanna.trubacova@gmail.com

Tvoj proces je súkromný, jedinečný, je Tvoj a SILA, ktorá pracuje v Tvojom najlepšom záujme, je s Tebou vždy. Poď sa na ňu postupne napojiť a nauč sa ju vnímať. 

LA Trubačová

INNER FLOW IMMERSION Yoga Health Inner Healer Her With Her Love immersion Body Mind Spirit Take Your Power Back
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on print
Print