Joga, dych a dotyk tvoria vynikajúcu kombináciu na podporu vnútorného prúdenia, primerané uvoľnenie  a rozvíjanie fyzickej i psychickej rovnováhy, sily a stability. Je to cesta ako postupne spoznávať všetky úrovne svojho bytia.  

Cvičenie jogy je jeden z najúčinnejších spôsobov ako rozhýbať svoje telo, lepšie a hlbšie spoznať vlastný systém a prepojiť sa s ním. Cez dych, pozície a postupné plynulé prechody medzi nimi si vieme vypestovať pozitívny vzťah k sebe, zlepšujeme si zdravie, získavame vitalitu a vylaďuje sa náš fyzický, mentálny, emocionálny a duševný stav. 

Yoga joga Dance art movement freedom flow tanec pohyb zdravie health wholeness

Princípy Prana Vinyasa jogy alebo čomu sa venujeme?

Prana – životná sila, dych, pohyby života

Vinyasa – evolúcia, vlna, cyklus, nadväznosť učení v joge 

Yoga – spojiť, spojenie, stav prepojeného vedomia

Prana Vinyasa Yoga je energetický, kreatívny a svojrázny prístup, ktorý nám pomáha obsiahnuť v sebe všetko podstatné a vytvorila a utvára ho Shiva Rea.

Na ktorejkoľvek úrovni sa záujemcovia o jogu nachádzajú, podporujeme ich zažívať a preciťovať pránu (univerzálnu životnú energiu, vedomú inteligenciu) ako zdroj vitálneho života a jogovej praxe, ktorý nás vedie a poskytuje nám smer. Učíme sa a spoznávame tradičné a inovatívne prístupy k vinyasa joge a k stavu plynutia (flow), ktoré vychádzajú z náuky Krishnamacharyu, Tantry, Ajurvédy, Bhakti a samozrejme z učenia Shiva Rey, ktoré spracúva už viac ako 25 rokov.  

Prana Vinyasa alebo aj Prana Flow Yoga nám poskytuje cesty ako transformovať staré zvyky a stagnujúce presvedčenia, aby sme mohli objaviť svoj potenciál a oslobodiť vlastnú kreativitu. Rôzne sekvencie asán (koordinovaný pohyb), spievanie alebo odriekanie mantier, meditácia v pohybe, pranajáma, mudry, rituály a meditácia sú niektoré zo spôsobov, ktoré nám pomáhajú aktivovať prúdenie životnej energie, aby nami mohla plynúť slobodne bez akýchkoľvek obmedzení a blokácií. Robíme to s láskou a pokorou.

V rámci systému Prana Vinyasa Yogy kladieme od začiatku dôraz na kontakt so základnými elementmi, ktoré tvoria v rôznych kombináciách a variáciách celý svet okolo nás. Postupne – svojím vlastným tempom – preciťujeme ich rôzne kvality, vlastnosti a potenciál. Podľa jogovej a ajurvédskej tradície rozoznávame päť elementov – zem (Prithvi), vodu (Apas), oheň (Agni), vzduch a priestor (Akash). Sú v neustálej interakcii a každému z nich prislúcha aj energetické centrum v rámci nášho energetického systému. Od základných elementov sa postupne vieme prepracovať k pochopeniu ešte jemnejších energií. Na hodinách, kurzoch a workshopoch sa prostredníctvom cvičenia asán a ich sekvencií zameriavame na konkrétne elementy a využívame ich pozitívne aspekty.

elements earth water fire air space yoga joga pre Teba zdravie pohyb rekreácia liečenie wholeness harmony harmónia

Prana Flow®  joga je výnimočná aj vďaka trojstupňovej Prana Flow metóde, ktorú vypracovala Shiva Rea. Táto technika vznikla na podklade učenia Krishnamacharyu o dynamických prechodoch medzi pozíciami a pohyboch rúk, ktoré podporujú pranajámu v asánach. Shiva Rea ju rozvinula ako spôsob “na uvedomenie si, naladenie a vytvorenie stavu flow/prúdenia a pre pochopenie žijúcej vinyasy.” Je to systém energetického naladenia™. Používame preto systém trojstupňovej vinyasy:

  • Prana pulzačná vinyasa™: znamená pulzáciu nádychu a výdychu v rámci kľúčového pôsobenia (key action) asány. Pulzácia je najzákladnejšia vinyasa – prvotný pulz, ktorý je vyjadrený v každej bunke a v rytme nášho dychu. Prináša nám napríklad postupné hlbšie uvedomenie si telesnej opory a sily, rozloženia váhy a prány v tele, učíme sa ako nekolabovať v kĺboch v dôsledku gravitácie, ale naopak ako v nich budovať a preciťovať prirodzené odľahčenie.
  • Prana telesná vinyasa™: pri tejto vinyase používame končatiny – ruky, nohy a torzo v prepojení s dychom, aby sme zvýraznili energetické naladenie a prebudili pohyby prány. Pomáha nám napríklad zvýrazniť “jednotu protikladov” prostredníctvom smerovania prány tak, že pohybujeme určitou časťou tela a tým vytvárame celostné prepojenie a preciťovanie pránických pohybov vnútri tela. Zároveň vytvára hlbší pocit otvorenia a uvoľnenia v oblastiach, v ktorých cítime napätie alebo blokáciu.
  • Prana rytmická vinyasa™: prepája dve a viac súvisiacich asán v súvislom prúde (flow), aby sme si vo svojom tele navodili energetické naladenie a rozvíjali cirkuláciu prány. Kombinácií je prakticky nekonečne veľa. Základom je dôsledne zachovať vzťah medzi asánami a uvedomiť si pozíciu bokov (symetrická vs. asymetrická). RV nám pomáha napríklad podporiť prúdenie dychu v tele a pri pohybe a uvoľňuje pocity zaseknutia sa v pozícii atď.

Jednou zo základných vinyas, na ktorých si môžete tieto princípy osvojiť je Rytmická vinyasa A. Spolu s Rytmickou vinyasou B tvoria východisko pre ďalšiu prax a sú obzvlášť vhodné na začiatku hodiny alebo vlastného cvičenia jogy. Rozhýbete si pri nich prakticky celé telo, dostanete sa do príjemnej meditatívnej roviny, kde sa vaša myseľ upokojí a postupne začíname preciťovať aj pohyby prány. Dôležité je prepojenie pohybu a dychu, ktoré má významné účinky na celý náš systém. Pozornosť smerujeme so svojho vnútra. Dych – ten hrá hlavnú úlohu<3 

Enjoy Your Self

LA

Yoga joga movement wellness wellbeing elements prana vinyasa prana flow zdravie health take your power back
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit