priestor pre liečivú silu príbehov

Mesiac: február 2022

Song of Shakti Joga Yoga Life Love Dance Move Peace Shanti

Song of Shakti

I am ancient

   I am deep

I am the current 

 Underneath.

I am like the Seed –

  wise naturally –

buried in the Earth

  where I had found 

my Sacred ground.

And then….

   I’ve become a Tree

filled with

  elemental Poetry.

I don’t need your gifts.

 I don’t need your offerings

nor praise of any kind.

  I AM.

And what I need 

  is to BE

and BE free.

I want to be tasted

  I want to be absorbed

I want to be felt

  by your skin.

I want to be heard 

  in the breeze.

And I want to hear You

   as you sing.

From the CORE

   of the Earth 

I rise

From the CORE

  of everything

which is alive.

And I am 

  the scent of flower.

I fly freely

   with the Wind.

I am in that bush

  you’ve just passed by.

I hide in those moments

   you miss so much.

Are you hungry?

  Do you feel thirsty?

Well…

I fill the AIR

  with stories

you can reach.

You can feel me

  when the Wind blows

and gently touches 

   your cheeks.

You hear me

  when I am dancing

in the crowns

   of magnificent Trees.

You may see me

  in the eyes of Innocents ~

I fill them with

   light

of Love itself.

Do you wanna dance

   with the power 

of Her

         essence?

Do you want 

  to tune in to 

 a whisper

of the Forgotten?

And to feel your

   Truth?

To rise from your

   CORE?

To invite in 

  each and every 

e~motion?

Listen.

  Open your eyes and ears.

Let your bare skin to feel

    and breathe.

By hearing that

    Feeling

You can see.

Like the mighty 

   waves

calmed – finally –

  in their restless

Peace.

~LA Trubačová~

Music: Enigma ~ Endless Quest and Tantric Mantra Hreem – ©Meditative Mind  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

INNER FLOW IMMERSION – MÁJ 2022

INNER FLOW IMMERSION

je sebapoznávacia cesta do vlastného vnútra, v ktorej spájame jogovú a mindfulness prax, techniky automasáže, pranayamu (dychové techniky), denníkovú prax a meditačné rituály. Jej súčasťou je aj integračná prax a podpora v procese.

S cieľom postarať sa o svoju bytosť ako celok a prepojiť sa so svojou vnútornou liečivou SILOU.

Prečo si vybrať INNER FLOW IMMERSION?

IFI je organický, svojrázny, ucelený a zároveň dynamický systém vnútornej práce a sebastarostlivosti.

Je zameraný holisticky a komplexne – venujeme sa v ňom rozvíjaniu všetkých  stránok našej bytosti. Staráme sa o svoje telo, myseľ, srdce aj dušu.

Je postavený na starostlivo vybraných princípoch holotropnej dychovej praxe a hlavnú úlohu v tomto prístupe hrá naša vrodená vnútorná liečivá sila. Prepojiť sa s ňou a nechať sa ňou viesť je aj hlavným zámerom IFI.

Pri práci s telom vychádzame z princípov PRANA VINYASA jogy. Cez ne sa učíme, ako preciťovať svoje vnútorné prúdenie, vnímať energiu a jej pohyby, pomáhajú nám energiu rozprúdiť a tak postupne uvoľňovať rozličné obštrukcie prirodzeného prúdenia, teda blokácie na rôznych úrovniach nášho systému. Z Prana Vinysa jogy sa zameriavame hlavne na prax venovanú základným elementom.

Ako podpora lepšieho a hlbšieho kontaktu so svojím telom – fyzickým a duchovným domovom – nám slúži AUTOMASÁŽ, ktorá vychádza z umenia tradičnej thajskej masáže a MEDITAČNÉ RITUÁLY.

Ďalším oporným bodom na tejto ceste za svojimi darmi, talentami a autentickosťou je DENNÍKOVÁ PRAX, v rámci ktorej používame tematicky zamerané otázky. Tie pomáhajú smerovať pozornosť dovnútra a sú úzko prepojené s jednotlivými elementami a fyzickými a psychickými oblasťami, ktorými postupne prechádzame a rozvíjame ich.

Z jogy náš systém zahŕňa aj základy dychovej praxe – PRANAYAMY, ktoré majú blahodárny účinok pre fyzickú, neurologickú aj psychickú rovinu.

Sústredíme sa aj na vybrané MINDFULNESS techniky, ktoré sa dajú ľahko začleniť do každodenného života a ten sa postupne aj vďaka nim stáva naplnenejším, zmysluplnejším a láskavejším.

INNER FLOW IMMERSION je ucelený systém a zároveň je v ňom dostatok priestoru pre KREATIVITU a prekvapenia, ktoré vnútorný proces tak rád prináša. Je to dynamický súbor techník vnútornej praxe, sebastarostlivosti a integrácie a vedúcim programu je Vnútorný Liečiteľ

K energetickej práci v rámci IFI pristupujeme seriózne, neberieme ju na ľahkú váhu a venujeme jej dostatok pozornosti. Jedným z mojich základných princípov je – rešpektuj a vnímaj svoj vlastný rytmus, tempo a hranice.

Keď sa rozhodneme odhaľovať svoje skryté poklady, talenty, oslobodzovať svoje vnútorné prúdenie od blokácií, revitalizovať svoj systém a prepojiť sa s vrodenou vnútornou liečivou silou, je prirodzené, že sa stretávame aj s výzvami a úskaliami. Na tie máme k dispozícii osvedčené spôsoby a tipy, ako ich zvládnuť. Aj preto sa učíme duchovnosť žiť cez telo a v tele, cez uzemnenosť, ktorá je taká potrebná.

Ak sa chcete s týmto systémom bližšie zoznámiť, naučiť sa techniky, ktoré môžete začleniť do svojho každodenného života a tým ho revitalizovať, obohatiť a ozdraviť, môžete sa pridať na on-line kurz už v MÁJI (30. 4. – 29. 5. 2022)

Je to pre tých z vás, ktorí máte úprimný záujem na sebe popracovať, máte chuť pozrieť sa na seba a svoj systém z viacerých stránok, chcete sa ponoriť do svojho vnútorného oceánu a odhaliť aj to, čo vám možno doteraz zostávalo skryté.

Znamená to aj nabrať odvahu, odhodlanosť a mať ochotu vidieť a vnímať i svoje tienisté stránky a slabosti s tým, že práve toto poznanie je cenné a vedie k tej správnej a trvalej vnútornej transformácii.

Pridajte sa, ak máte záujem o rozvíjanie sebapoznania a postupné prepájanie sa so svojou vrodenou vnútornou liečivou silou a vedením, ktoré je ďaleko hlbšie, ako si bežne vieme predstaviť. 

Započúvaj sa, či Ťa to volá…

Tá cesta začína vždy tam, kde si teraz, ak sa pre ňu rozhodneš. 

Na čo sa zameriame?

I Poď na ZEM

týždeň zameraný na zdravé uzemnenie v znamení elementu zem

II dOMov v SEBE

týždeň zameraný na tekutosť a vnútorný flow v znamení elementu voda

III Stret v STREDe

týždeň zameraný na centrálny vzťah a hranice v znamení elementu oheň

IV s LÁSKOU k Rozhodnosti

týždeň zameraný na vnútornú láskavosť, rozvíjanie rozhodnosti a jasnosti v znamení elementu vzduch

V cíť svoj PRIESTOR

metódy integrácie a ako zostať v kontakte so svojim procesom – hodina v znamení elementu priestor

Kompozícia kurzu:

30. 4. úvodný hovor – zoznámenie a otvorenie KRUHU (začiatok o 18.00)

5 x live on-line vedená hodina PRANA VINYASA jogy zameraná na elementy a rozvíjanie a spoznávanie ich kvalít vo svojom VNÚTRI – vždy v nedeľu od 10.00 do 11.30 

4 x video s meditačným rituálom podľa témy týždňa

3 x inštruktážne video s dychovou technikou 

praktický manuál INNER FLOW IMMERSION©, ktorý obsahuje aj ZÁPISNÍKOVÚ PRAX a metódy INTEGRÁCIE

KRUH ZDIEĽANIA – podporná a diskusná skupina na Facebooku

doživotný prístup k záznamom hodín a k inštruktážnym videám

Vstupenka:

150 € /50 x káva na ko-fi.com/luciaannatrubacova

Ako sa prihlásiť?

napíš mi e-mail na luciaanna.trubacova@gmail.com

Tvoj proces je súkromný, jedinečný, je Tvoj a SILA, ktorá pracuje v Tvojom najlepšom záujme, je s Tebou vždy. Poď sa na ňu postupne napojiť a nauč sa ju vnímať. 

LA Trubačová

INNER FLOW IMMERSION Yoga Health Inner Healer Her With Her Love immersion Body Mind Spirit Take Your Power Back
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on print
Print
Joga Yoga Movement Health Zdravie welness wellbeing selfcare sebastarostlivosť dych breathwork Love láska vitamin sea

Beach PULSE I

Príď…

   bosá, strapatá,

ak chceš, buď aj nahá.

   Príď.

TY.

   Taká, aká si.

Cíť,

   čo šepká vietor Tvojej koži.

Len príď a počúvaj.

   Aj telo má svoju pieseň –

tá spolu s vlnami môže znieť

   a TY sa rozvlníš vo svojom tanci…

Poď a cíť

   PULZ

nádych a výdych

   ten rytmus, ktorý je aj Tvoj.

Ktorým si TY.

   Tanec

Tvojho tela

   duše

buniek

   chrbtice

sssssss

   Cítiš?

Alebo len postoj.

   Vdychuj.

Vnímaj.

   Započúvaj sa do rytmov,

ktoré Tvoje SRDCE

   tak dôverne pozná.

Poď…

   Ži.

=LA Trubačová=

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Yoga joga movement wellness wellbeing elements prana vinyasa prana flow zdravie health take your power back

Prana Vinyasa Yoga – in Love with the Flow

 Joga, dych a dotyk tvoria vynikajúcu kombináciu na podporu vnútorného prúdenia, primerané uvoľnenie  a rozvíjanie fyzickej i psychickej rovnováhy, sily a stability. Je to cesta ako postupne spoznávať všetky úrovne svojho bytia.  

Cvičenie jogy je jeden z najúčinnejších spôsobov ako rozhýbať svoje telo, lepšie a hlbšie spoznať vlastný systém a prepojiť sa s ním. Cez dych, pozície a postupné plynulé prechody medzi nimi si vieme vypestovať pozitívny vzťah k sebe, zlepšujeme si zdravie, získavame vitalitu a vylaďuje sa náš fyzický, mentálny, emocionálny a duševný stav. 

Yoga joga Dance art movement freedom flow tanec pohyb zdravie health wholeness

Princípy Prana Vinyasa jogy alebo čomu sa venujeme?

Prana – životná sila, dych, pohyby života

Vinyasa – evolúcia, vlna, cyklus, nadväznosť učení v joge 

Yoga – spojiť, spojenie, stav prepojeného vedomia

Prana Vinyasa Yoga je energetický, kreatívny a svojrázny prístup, ktorý nám pomáha obsiahnuť v sebe všetko podstatné a vytvorila a utvára ho Shiva Rea.

Na ktorejkoľvek úrovni sa záujemcovia o jogu nachádzajú, podporujeme ich zažívať a preciťovať pránu (univerzálnu životnú energiu, vedomú inteligenciu) ako zdroj vitálneho života a jogovej praxe, ktorý nás vedie a poskytuje nám smer. Učíme sa a spoznávame tradičné a inovatívne prístupy k vinyasa joge a k stavu plynutia (flow), ktoré vychádzajú z náuky Krishnamacharyu, Tantry, Ajurvédy, Bhakti a samozrejme z učenia Shiva Rey, ktoré spracúva už viac ako 25 rokov.  

Prana Vinyasa alebo aj Prana Flow Yoga nám poskytuje cesty ako transformovať staré zvyky a stagnujúce presvedčenia, aby sme mohli objaviť svoj potenciál a oslobodiť vlastnú kreativitu. Rôzne sekvencie asán (koordinovaný pohyb), spievanie alebo odriekanie mantier, meditácia v pohybe, pranajáma, mudry, rituály a meditácia sú niektoré zo spôsobov, ktoré nám pomáhajú aktivovať prúdenie životnej energie, aby nami mohla plynúť slobodne bez akýchkoľvek obmedzení a blokácií. Robíme to s láskou a pokorou.

V rámci systému Prana Vinyasa Yogy kladieme od začiatku dôraz na kontakt so základnými elementmi, ktoré tvoria v rôznych kombináciách a variáciách celý svet okolo nás. Postupne – svojím vlastným tempom – preciťujeme ich rôzne kvality, vlastnosti a potenciál. Podľa jogovej a ajurvédskej tradície rozoznávame päť elementov – zem (Prithvi), vodu (Apas), oheň (Agni), vzduch a priestor (Akash). Sú v neustálej interakcii a každému z nich prislúcha aj energetické centrum v rámci nášho energetického systému. Od základných elementov sa postupne vieme prepracovať k pochopeniu ešte jemnejších energií. Na hodinách, kurzoch a workshopoch sa prostredníctvom cvičenia asán a ich sekvencií zameriavame na konkrétne elementy a využívame ich pozitívne aspekty.

elements earth water fire air space yoga joga pre Teba zdravie pohyb rekreácia liečenie wholeness harmony harmónia

Prana Flow®  joga je výnimočná aj vďaka trojstupňovej Prana Flow metóde, ktorú vypracovala Shiva Rea. Táto technika vznikla na podklade učenia Krishnamacharyu o dynamických prechodoch medzi pozíciami a pohyboch rúk, ktoré podporujú pranajámu v asánach. Shiva Rea ju rozvinula ako spôsob “na uvedomenie si, naladenie a vytvorenie stavu flow/prúdenia a pre pochopenie žijúcej vinyasy.” Je to systém energetického naladenia™. Používame preto systém trojstupňovej vinyasy:

  • Prana pulzačná vinyasa™: znamená pulzáciu nádychu a výdychu v rámci kľúčového pôsobenia (key action) asány. Pulzácia je najzákladnejšia vinyasa – prvotný pulz, ktorý je vyjadrený v každej bunke a v rytme nášho dychu. Prináša nám napríklad postupné hlbšie uvedomenie si telesnej opory a sily, rozloženia váhy a prány v tele, učíme sa ako nekolabovať v kĺboch v dôsledku gravitácie, ale naopak ako v nich budovať a preciťovať prirodzené odľahčenie.
  • Prana telesná vinyasa™: pri tejto vinyase používame končatiny – ruky, nohy a torzo v prepojení s dychom, aby sme zvýraznili energetické naladenie a prebudili pohyby prány. Pomáha nám napríklad zvýrazniť “jednotu protikladov” prostredníctvom smerovania prány tak, že pohybujeme určitou časťou tela a tým vytvárame celostné prepojenie a preciťovanie pránických pohybov vnútri tela. Zároveň vytvára hlbší pocit otvorenia a uvoľnenia v oblastiach, v ktorých cítime napätie alebo blokáciu.
  • Prana rytmická vinyasa™: prepája dve a viac súvisiacich asán v súvislom prúde (flow), aby sme si vo svojom tele navodili energetické naladenie a rozvíjali cirkuláciu prány. Kombinácií je prakticky nekonečne veľa. Základom je dôsledne zachovať vzťah medzi asánami a uvedomiť si pozíciu bokov (symetrická vs. asymetrická). RV nám pomáha napríklad podporiť prúdenie dychu v tele a pri pohybe a uvoľňuje pocity zaseknutia sa v pozícii atď.

Jednou zo základných vinyas, na ktorých si môžete tieto princípy osvojiť je Rytmická vinyasa A. Spolu s Rytmickou vinyasou B tvoria východisko pre ďalšiu prax a sú obzvlášť vhodné na začiatku hodiny alebo vlastného cvičenia jogy. Rozhýbete si pri nich prakticky celé telo, dostanete sa do príjemnej meditatívnej roviny, kde sa vaša myseľ upokojí a postupne začíname preciťovať aj pohyby prány. Dôležité je prepojenie pohybu a dychu, ktoré má významné účinky na celý náš systém. Pozornosť smerujeme so svojho vnútra. Dych – ten hrá hlavnú úlohu<3 

Enjoy Your Self

LA

Yoga joga movement wellness wellbeing elements prana vinyasa prana flow zdravie health take your power back
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén