yoga joga wellbeing health zdravie wellness dych pohyb

V joge sa okrem samotného cvičenia asán (jogových pozícií) venujeme aj sebastarostlivosti, rozvíjaniu pozornosti, rozlišovacej schopnosti, rozhodnosti (discernment), láskavosti (smerom dnu aj von), učíme sa pracovať s emóciami – preciťujeme ich a zaujíma nás ich zdravé vyjadrovanie a načúvame aj svojim najvnútornejším potrebám a prepájame sa so svojou vnútornou liečivou silou. A joga je hlavne o prepojení a prepájaní sa. Prepájame sa so sebou – so svojim dychom, telom, autenticitou, vnútornou pravdou, prepájame sa s druhými ľuďmi a nadväzujeme vzťah so životom. A chceme to robiť zdravo. 

 Pre človeka je úplne prirodzené, že túži niekam patriť, byť prijatý a pochopený, počutý a videný taký, aký je, túži po bezpečí, rozvoji, láske,… 

Naše prirodzené potreby, ktoré sú aj našimi motivačnými silami, krásne a prehľadne zachytáva psychológ – zakladateľ humanistickej psychológie – Abraham Maslow vo svojej pyramíde potrieb:

Tara yoga joga pohyb zdravie health wellness wellbeing selfcare sebastarostlivosť

Môj učiteľ Mark Whitwell o joge hovorí: 

„Ale tu je tajomstvo: joga neznamená prepojiť sa, akoby sme boli oddelení.

Joga je skôr prepracovanou metódou participovania vo vzťahu k Životu, ktorý už je. V joge začíname poznaním, že už sme Jedným s univerzom, že už sme v objatí vyživujúcej maternice Matky Prírody; že naše telá už fungujú v hlbokej harmónii so slnečným svetlom, vzduchom, vodou a ostatnými ľuďmi a že naše srdcia už prúdia. …

Zásadnou aktivitou je asána a pranajáma; alebo koordinovaný pohyb a dych; vznešená intímnosť s telom a dychom. Keď sme v intímnom vzťahu so svojou stelesnenou bytosťou veľmi prirodzene cítime vnútorné, hlboké prepojenie so všetkými hmatateľnými aj nehmatateľnými podmienkami Života. 

„Telo, dych a vzťah – v tomto poradí“ – učil Krishnamacharya.

A teraz sa môžete začudovať, prečo vlastne potrebujeme prax, keď už sme za jedno so Životom a navzájom medzi sebou.

Musíme zobrať na vedomie prekážky a traumy, ktoré boli na na ľudstvo kladené počas tisícov rokov patriarchátu. Kapacita našich tiel cítiť, naša vzájomná prepojenosť a prírodné systémy, ktoré podporujú život, neodmysliteľné fakty narodenia, sexu a smrti, naša potreba sexuálnej intimity, boli popreté. Ako výsledok sa naša uvoľnenosť vo vzťahu skomplikovala a je bolestivá.

Vzťah bol popretý v mene „vyšších ideálov“ patriarchálnej kultúry: či už prostredníctvom náboženských idealizmov neinkarnovanej spirituality a celibátu alebo prostredníctvom sekulárnej posadnutosti peniazmi, kariérou, športom, politikou a vulgárnosťou pornografie, sme zdedili obrovskú dysfunkciu, ktorá bráni nášmu prirodzenému stavu dávania a prijímania vo vzájomných vzťahoch každého druhu.

Joga je hlbokou intervenciou do patriarchálnej kultúry, ktorá je proti-vzťahová. Keď sa denne venujeme jogovej praxi, ktorá je pre nás správna, vyberáme si život spojenia, lásky a vzájomnosti – vyberáme si prirodzený život.

Ľudia zo všetkých kútov sveta reagujú na praktiky fyzickej múdrosti, ktoré prišli vďaka Titumalaiovi Krishnamacharya (1888 – 1989). Prvotné nadšenie čiastočných učení, ktoré na západ priniesli Iyengar a Jois vyprcháva.

Ľudia hľadajú skutočné princípy praxe, ktoré učil „učiteľ učiteľov“: princípy, ktoré robia jogu „Jogou“ – menovite vyslovené zameranie na dych ako vlastný zmysel asány.

Cesta z patriarchálnych vzorcov, ktoré zovierali ľudstvo tisícky rokov, ide cez fyzické praktiky intímneho spojenia. 

Nech sa tieto poklady kultúry naďalej rozširujú.“ (Odkaz na celý článok je v závere textu).

Keď sa rozhodneme načúvať svojim najvnútornejším potrebám a odhaľovať svoju vnútornú pravdu, obľúbené „byť sám sebou“ sa mení na „byť so sebou“, so svojimi pocitmi a prežívaním, byť prítomný. 

A to je azda to najdôležitejšie, čo pre seba môžeš urobiť. Venovať si priestor, čas a pozornosť. Dať si stretnutie sám, sama so sebou, či už na podložke alebo na prechádzke v prírode a postupne sa napájať na svoju vnútornú liečivú silu a múdrosť, ktorá vždy koná v Tvojom najlepšom záujme. A o tom to je – opäť cítiť a prijať svoju silu, rozhodnosť, zodpovednosť, svoje danosti, talenty, hlboké, z duše vychádzajúce túžby a sny. A z týchto hlbokých miest sa potom môžeš začať rozhodovať a konať slobodnejšie. Krok za krokom. Opýtať sa napríklad: Ktorým smerom chcem ísť?, Na čo mám dnes chuť?, Čo potrebujem?, Ktorý zo svojich snov chcem uskutočniť a ako na to?, Čo chcem rozvíjať?, Na čom sa chcem podieľať?, Ako môžem poslúžiť sebe, druhým ľuďom, prírode? a podobne. 

Zaujímavé je, že pri týchto posedeniach so sebou alebo prechádzkach zvyknú vyplávať na povrch práve aj otázky! A to mi príde na tom krásne a ukazuje sa v tom aj kreatívnosť nášho vnútorného procesu, keď mu dáme priestor.

______________________________________

Celý článok od Marka Whitwella nájdeš tu: https://markwhitwell.medium.com/how-to-realize-your-relationship-goals-mark-whitwell-c218fc35947a

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit